Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? 
— S. Barańczak
Reposted bymodalnaazazelwiolushormezaDaisy88desperateeeaugustusapatycznaNajadadeepintheheartpyotrussugarvenomMartwa13havingdreamsZiomeczekiammistakekaciemilordzieszyderaeredvarethFuckyoubitchthoughtfulnesszapominaniemoonkakanadeCannonballrybasferycznadeepintheheartkanade

October 07 2018

8726 ba14

September 20 2018

7395 8cee 390
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead

July 28 2018

3076 da5b 390
Reposted byhashczeresniaMilkyJoeszyderalessstressjanealicejonesckisbackpleassureskillzmcflymaryjanejanisjazon

December 04 2017

6296 9426 390
Reposted byMartwa13RoaraAvis

October 23 2017

6961 5ee5 390

July 09 2015

July 08 2015

8416 7ec4

June 05 2015

7161 218e

May 25 2015

Nigdy nie staraj się słuchać zbyt pilnie, bo możesz usłyszeć coś, co ci się wcale nie będzie podobało.
— S. King "Miasteczko Salem"

May 13 2015

6894 c363 390
Reposted byarnGagglesecalecornutuum

May 11 2015

3206 9bbf
8350 bec8 390
Reposted byObscureSphinx ObscureSphinx

May 07 2015

3936 453d 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafriends friends
Let's play a game of whose life sucks worse...I'll win, I always win.
— Ellen Pompeo
6858 49b1 390

May 01 2015

5330 1bba 390
Reposted bypochlaniaczksiazekBrilliant

April 30 2015

9046 55bd 390
Reposted fromparafina parafina viafuckingspider fuckingspider
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl